สำรวจสถานที่เพิ่มเติม ในการออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ร่วมกับ นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง