คุณอริศรา จิตรอักษร Sale & Marketing Manager ลันตา รีสอร์ท เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุยและนำเสนอการบริการห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุม สำหรับหน่วยงานของทางราชการ