คุณวนิดา คีรีรัตน์ หัวหน้าส่วนผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจการขายสาขาทับเที่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ในโอกาสมาให้ความรู้เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แก่นักศึกษาของวิทยาลัย