ร่วมพิธี อำลา สถาบัน ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย