เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานราชการ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  ร่วมกับท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง