ร่วมพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท พร้อมมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวส