ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมติดตามเยี่ยมการเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินการเครือข่ายหมออนามัย พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี อุทัยธานี นครปฐม และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560