อาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบฟันเทียมพระราชทานและร่วมมอบฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในงานมหกรรมฟันเทียมพระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน