อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2560 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน