รับประทานกาแฟยามเช้า ร่วมกับท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกันตัง เพื่อพบปะพูดคุยประสานความสัมพันธ์กันทั้งในระบบราชการและในทางส่วนตัวทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ