มอบของที่ระลึกพร้อมกับพบปะพูดคุยกับนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดตรัง