ติดตามดูการติดตั้งเครื่องซักผ้าอัตโนมัติและเครื่องแลกเหรียญเพื่ออำนวยความสะดวกและคำนึงความปลอดภัยของนักศึกษา