คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมการอบรม ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 11 ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจาก ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ การนี้ ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้าเยี่