ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31/2560 โดยมีนายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์เขตบริการสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวรายงานในครั้งนี้ด้วย