ปรึกษาหารือถึงการเลือกกระเบื้องปูพื้น ปูผนังและผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ เพื่อใช้ในอาคารศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสว่างก่อสร้าง