มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา