ร่วมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่  ร่วมกับคณะกรรมการประเมินนำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ การนี้ท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย