ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31/2560 การนี้ ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง ให้เกียรติร่วมรับฟ