คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ 6/2560  โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุม