อาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 63 ประจำปี 2560 "คอซิมบี้เกมส์"