อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่รั้ว วสส.ตรัง ปีการศึกษา 2560