อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 (World Blood Donor Day 2017) โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี การนี้อาจารย์สุนทร ปราบเขต เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า วิทยาลัย