อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต สูงสุดของจังห