ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณะผู้บริหาร จากสถาบันพระบรมราชชนกศึกษาดูงาน ณ Center of Medical Innovation and Translational Research,Osaka University ประเทศญี่ปุ่น นำโดยนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก