ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560 การนี้อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย