ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรความเชี่ยวชาญ 5 สาขา (Excellent center)