ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมพิจารณาสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ของสถาบันพระบรมราชชนก นำโดยนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก