ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในโครงการ ธ สถิตในดวงใจชาวตรัง