เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมีท่านภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน