เข้าเยี่ยมชมบริษัท ธาราทรัค จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อม มาตรฐานรถบรรทุก ซ่อมตัวถัง และทำสี รถขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาในการเลือกอู่ที่จะซ่อมแซมรถบัสที่จะได้รับมอบต่อไป