พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31/2560 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม การนี้ ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มก