ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2560 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน