เข้าร่วมสังเกตการณ์เรื่องการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS)