วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

โทรศัพท์: 
0 5521 9041
0 5525 2546 - 48
โทรสาร: 
0 5525 9410