ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่าย "TO BE NUMBER ONE" ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ จังหวัดสงขลา