ร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TRANG 2018 การนี้ ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย