ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาในโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560