ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ได้รับรางวัล ดี ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Factors Influencing Students' Resilience at Sirindhorn College of Public Health, Trang ในการประชุม Thailand National Conference on Psychology : Enabling Chang and Q