วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

โทรศัพท์: 
0 3553 5253 - 55
โทรสาร: 
0 3553 5251