รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณาจารย์และบุคลากร มอบของขวัญแด่ ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 7 มกราคม 2557