สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สวัสดีปีใหม่ 2557 ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 7 มกราคม 2557