ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกศึกษาดูงาน Simulation Suite