ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Programme for Directors