ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเป็นจำน