ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560