พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27/2560 โดยมีท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวรายงานในครั้งนี้ด้วย