ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560