เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ นายอนันต์ อ่อนมิ่ง สามีนางมลจิรา อ่อนมิ่ง นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เนื่องด้วยนายอนันต์ อ่อนมิ่ง ได้รับอุบัติเหตุและเข้ารับการผ่าตัด