ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติพบปะนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560