ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา มอบของขวัญ แด่ตัวแทนสำนักงานจังหวัดตรัง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 7 มกราคม 2557